ประวัติ หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

ประวัติ หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม

หลวงปู่ตื้อ อลจธมโม วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

นามเดิม ตื้อ ปาลิปัตต์
พ่อ นายปา ปาลิปัตต์
แม่ นางปัตต์ ปาลิปัตต์
เกิด วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธุ์ พุทธศักราช๒๔๓๑
ณ บ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

บรรพชาอุปสมบท
เป็นลูกศิษย์วัด ตั้งแต่วัยเด็ก ต่อมาบวชเป็นเณร และก็เมื่ออายุ ๒๑ ปี บวชเป็นพระภิกษุ สังกัดมหานิกาย

ศึกษาธรรม
ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย รวมทั้งในบารมีธรรม ของท่านพระคุณครูมั่น ภูริทัตโต ก็เลยได้ถวายตัวเป็นศิษย์ กาลต่อมา ได้ญัตติเป็นธรรมยุติกนิกาย สหธรรมิก ที่หลวงปู่ทื่อ อจลธมโม มีความสนิทสนมมากมายเป็นหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ซึ่งเคยออกธุดงคจาริกร่วมกัน

ปฎิปทา
หลวงปู่ตื้อ เป็นสมณะที่เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติ การเสวนาแล้วก็แสดงธรรม จะตรงไปตรงมา จนเหมือนขวานผ่าซากในวาจา…

Read more
 

ประวัติ พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)

ประวัติ พระครูภาวนารังษี (เปลื้อง เริงเชียร)

ฉายา “วิสฏฺโฐ” เกิดปีขาล พุทธศักราช 2455 ณ อำเภอบางบาลจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรนายแว้ด นางปี่ยม บรรพชาเป็นพระภิกษุเมื่อ 21 ปีจำพรรษาที่วัดบางบาล 1 ปีจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาปฏิบัติ กัมมัฏฐานในที่ต่างๆจนกระทั่งปี พุทธศักราช2495 ได้ย้ายมาอยู่ที่ วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งในขณะนั้นเป็นวัดร้าง ได้กระทำการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ จนกว่าได้รับอนุญาติจากสังฆมนตรี
ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาได้ และเลื่อนสมณศักดิ์เป็นครูภาวนารังษีเมื่อพุทธศักราช 2500

คติธรรมของท่าน “อยู่คนเดียวระวังความคิด อยู่กับมิตรระวังวาจา”…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ

ประวัติ พระอาจารย์พรหม จิรปุญโญ

นามเดิม พรหม สุภาพงษ์
พ่อ จันทร์ สุภาพงษ์
แม่ วันดี สุภาพงษ์
เกิด วันเดือนปี ที่เกิด ไม่ปรากฏหาหลักฐานมิได้
ที่บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างบริเวณ จังหวัด สกลนคร เป็นลูกคนแรกในปริมาณ ๔ คน

บรรพชา
เบื้องแรกท่านได้รับราชการ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านดงเย็น มีความพากเพียรในหน้าที่ราชการ สร้างหลักฐาน จนกระทั่งถือว่ามีฐานะ พอกินพอใช้ได้ ถัดมาได้เจอกับท่านคุณครูสาร ซึ่งมาพักวิเวกอยู่ในป่าใกล้บ้านดงเย็นนั้น ได้รับฟังโอวาท จากท่านอาจารย์สาร เป็นที่รู้เรื่อง ชัดเจน กระทั่งตกลงใจที่จะสละครอบครัว แล้วก็ทรัพย์สิน บวช ในพระพุทธศาสนา ได้บรรพชา เมื่ออายุ ๑๗ ปี ที่วัดโพธสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าบุญคุณพระธรรมเจดีย์ ยุคเป็นพระราชประพันธ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูประสาทคณานุกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
ภายหลังจากได้บวชแล้ว ก็ได้เที่ยววิเวก อยู่ในเขตนครเชียงใหม่ ท่านก็เลยได้เดินทางไปผู้เดียว จนถึงจุดหมายแล้ว ได้เข้าไปกราบขอรับโอวาทแนะแนวทางปฏิบัติจากท่านอาจารย์มั่น เมื่อได้รับคำแนะแนวปฏิบัติ ให้เกิดความมุมานะ สำหรับการประกอบความเพียรพยายาม เพื่อละนิวรณ์ทั้งยัง ๕ แล้ว ท่านก็ได้ทำตามแล้วก็ปรากฏว่าสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ครั้งสุดท้าย ท่านได้กลับจากการอยู่ใกล้ชิด ท่านอาจารย์มั่น ที่บ้านหนองผือ ตำบลนาใน มาอยู่ที่บ้านป่าเย็น แล้วก็ได้หาญาติโยม สร้างวัดประสิทธิธรรม ท่านก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดประสิทธิธรรมนี้ จนกระทั่งสิ้นอายุขัยของท่าน

มรณภาพ
ท่านได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบในวัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ตอนวันที่ ๑๓ พ.ค. พุทธศักราช ๒๕๑๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. คำนวณอายุได้ ๘๑ ปี ปี ๔๔…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

นามเดิม เกิ่ง ทันธรรม
พ่อ ทัน ทันธรรม
แม่ หนูมั่น ทันธรรม
เกิด เป็นบุตรผู้ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ต.ค. พุทธศักราช ๒๔๓๐
ที่บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

บรรพชา
ได้บวช เป็นภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๐

มีพระอาจารย์ คำดี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ สาย เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

จาริกและปฏิบัติธรรม
พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้จาริกไปยังถิ่นต่างๆเพื่อแสงหาอาจารย์ แนะแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อได้รู้ข่าวสารว่า พระคุณครูมั่นฯ ซึ่งเป็นครูใหญ่ ข้างวิปัสสนาธุระ ที่มีชื่อ มาวิเวกรวมทั้งเผยแพร่ธรรมแก่ชาวบ้าน ที่บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ก็เลยได้ชวน พระอาจารย์สีลา ติสสโร ไปพบ เมื่อได้ฟังธรรมเทศนา พร้อมกับสอดส่องข้อวัตรปฏิบัติ ของท่านคุณครูมั่น อย่างใกล้ชิดแล้ว ก็กำเนิดความเลื่อมใสศรัทธา ก็เลยได้นิมนต์ท่าน ไปจำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านสามผง (วัดโพธิ์ชัยในตอนนี้)

การขอญัตติ
วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ขอญัตติ เป็นพระภิกษุสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย โดยมี เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อครั้งเป็นพระครู ชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ แล้วก็ท่านพระอาจารย์มั่นฯ นั่งหัตถบาสร่วมอยู่ด้วยในอุทกุกเฉปสีมา (โบสถ์น้ำ) หนองสามผง บ้านสามผง

มรณภาพ
เมื่อ ๘ พ.ค. พุทธศักราช ๒๕๘๐ ด้วยโรคกระเพาะ รวมทั้งลำไส้เรื้อรัง ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รวมอายุได้ ๗๘ ปี…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

พระอาจารย์แว่น ธนปาโล

นามเดิม แว่น ทุมกิจจะ
พ่อ นายวันดี ทุมกิจจะ
แม่ นางคำไพร ทุมกิจจะ
เกิด วันเสาร์ เดือน ๔ ข้างแรม พุทธศักราช ๒๔๕๓
บ้านบัว อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร

บรรพชาแล้วก็อุปสมบท
บวชเณรอายุ ๑๘ ปี เจ้าอาวาส วัดศรีรัตทุ่งนาราม อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร พระอาจารน์สีทอง เป็นอุปัชฌาย์ ต่อมาได้ติดตามหลวงปู่สิม พุทธาจาโร (ลูกผู้พี่เป็นญาติสนิทสนมในตระกูล) ได้เห็นจริยวัตรต่างๆที่สวยงาม ของหลวงปู่สิม เกิดความเคารพนับถือ อย่างยิ่ง แล้วก็ได้ขอแปรญัตติ จากมหานิกาย มาเป็นธรรมยุติกนิกาย พออายุครบบรรพชา ได้บรรพชาที่วัดศรีเทวดาประดิษฐาราม โดยมีพระเทพสิทธาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์

จาริกและปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์แว่น ได้ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา จนได้เจอกับพระปรมาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน คือ หลวงปู่มั่น ปัญญาทัตโต ได้รับอุบายธรรม จากหลวงปู่มั่น ในตอนนั้น ทำให้จิตใจสว่างไสว แล้วก็ได้เอามาถ่ายทอด แก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย เพื่อเป็นอุบาย ในการปฏิบัติปฏิบัติธรรม ตามสติกำลังของตัวเอง ก็เลยถือว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบองค์หนึ่ง ท่านที่ยังไม่เคยเข้ากราบนมัสการ ควรจะหาโอกาสไปกราบ เพื่อรับกระแสแห่งเมตตาธรรมจากท่าน…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์สีลา อิสสโร

พระอาจารย์สีลา อิสสโร

นามเดิม สีลา กรมแสนพิมพ์
พ่อ จันทรชมภู กรมแสนพิมพ์
คุณแม่ บัวทอง กรมแสนพิมพ์
เกิด เป็นลูกคนโต ที่บ้านวาใหญ่ ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. พุทธศักราช ๒๔๒๙

บรรพชา
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย ตำบลวาใหญ่ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๒ มีพระครูหลักคำ เป็นอุปัชฌาย พระครูศรีธรรมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์

จาริกและก็ปฏิบัติธรรม
ได้เจอคุณครูเกิง อธิมุตตโก ซึ่งมีปีแก่กว่า และก็ได้เป็นสหธรรมมิก อยู่ร่วมศึกษาสำนักเดียวกันตลอดมา

พุทธศักราช ๒๔๖๙ พระคุณครูเกิง อธิมุตตโก ได้ชวนไปพบพระคุณครูมั่น ที่เสนาสนะป่า บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้มีขึ้นความศรัทธา ก็เลยได้ติดตามพระอาจารย์มั่น ไปบ้านสามผงด้วย

การขอญัตติ
เมื่อ ๒๒ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้ตกลงใจญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) ที่หนองสามผง บ้านสามผง โดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เมื่อครั้งเป็น พระครูชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และก็มีพระคุณครูมั่น นั่งหัตถบาส ร่วมอยู่ด้วย

มรณภาพ
เมื่อ ๒ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๐ ด้วยโรคปอด ณ โรงพยาบาล จ.สกลนคร รวมอายุได้ ๘๑ ปี…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์ลี ธัมมธโร

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จังหวัด สมุทรปราการ

นามเดิม ชาลี นารีวงศ์
พ่อ ปาว นารีวงศ์
คุณแม่ พ่วย นารีวงศ์
เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ม.ค. พุทธศักราช ๒๔๔๙ ปีมะเมีย
ที่บ้านหนองสองห้อง ตำบล ยางโอภาส อำเภอ ม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี

บวช
พระอาจารย์ลี ธัมมธโร  เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๖ พ.ค. พุทธศักราช ๒๔๖๘ ปีฉลู เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ
ในธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๖๙ ได้เดินทางไปเจอพระอาจารย์มั่น ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาเล่าเรียนธรรม ปรากฏว่า ในขณะนั้น ท่านอาจารย์มั่น กำลังเจ็บป่วยอยู่ แต่ก็ได้เสนอแนะให้ไปศึกษา กับพระอาจารย์สิงห์ จันตยาคโม แล้วก็พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ที่วัดบ้านท่าวังหิน

การญัตติธรรม
ใน พุทธศักราช ๒๔๗๐ ได้ติดตามพระอาจารย์มั่น ท่องเที่ยวไปในที่วิเวกต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นเวลาถึง ๔ เดือน ก็เลยได้ตัดสินใจไปญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบูรพา โดยมีพระบัญญา พิศาลเถร (หนู) วัดสระปทุม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง วัดไต้ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจารย์

สมณศักดิ์
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะในชื่อ “พระสุทธิธรรมรังคัมภีรเมธาจารย์” ช่วงวันที่ ๕ ธ.ค. พุทธศักราช ๒๕๐๐

มรณภาพ
ได้อาพาธและก็มรณภาพ ช่วงวันที่ ๒๖ ม.ย. พุทธศักราช ๒๕๐๔ ที่วัดอโศกการาม จังหวัด สมุทรปราการ…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์กว่า สุมโน

พระอาจารย์กว่า สุมโน

นามเดิม กว่า สุวรรณรงค์
พ่อ หลวงพรหม (เมฆ สุวรรณรงค์) คุณแม่ หล้า สุวรรณรงค์
เกิด ที่บ้านม่วงไข่ ตำบล พรรณนา อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร
ช่วงวันที่ ๕ ก.ค. พุทธศักราช ๒๔๔๗

บรรพชาและอุปสมบท

อายุได้ ๑๕ ปี บวชเป็นเณร ที่วัดบ้านไร่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม มีท่านอาญาอาจารย์ธรรม เป็นอุปัชฌาย์ เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๘ ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุติในวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อยังเป็นพระครูสังฆวุฒิกร เป็นอุปัชฌาย พระรักและก็พระบุญเย็น เป็นพระกรรมวาจารย์

มรณภาพ

ได้มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจวาย ที่วัดกลางโนนกู่ อำเภอพรรณานิคม ช่วงวันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙ รวมอายุได้ ๗๒ ปี ๕๑ ปี…

Read more
 

ประวัติ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ

พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

นามเดิม อ่อน กาญวิบูลย์
พ่อ เมืองกลาง กาญวิบูลย์
คุณแม่ บุญมา กาญวิบูลย์
เกิด ที่บ้านดอนเงิน ต. แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันอังคาร เดือน ๗ ปีขาล พุทธศักราช ๒๔๔๕

การบรรพชาแล้วก็อุปสมบท
เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บวชเป็นเณร ที่วัดเกาะเกตุ บ้านเมืองเก่า อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เมื่ออายุครบบรรพชา ก็ได้บรรพชา เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ณ วัดปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกา ตรงกับ พุทธศักราช ๒๔๖๔ โดยมีพระอาจารย์จันทา หัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอ กุมภวาปี เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อเรียนธรรมปฏิบัติ
ใน พุทธศักราช ๒๔๖๕ ได้เดินธุดงค์ไปจนกระทั่งอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และก็ได้เข้าศึกษา ปฏิบัติกัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สุวรรณ เป็นเบื้องต้น

พุทธศักราช ๒๔๖๖ ได้มอบตัวเป็นศิษย์ ของพระคุณครูเสาร์ รวมทั้งพระคุณครูมั่น ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีในที่นี้ ได้เจอกับพระคุณครูฝั้น เป็นครั้งแรก

การขอญัตติ
เมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๑ เย็น ปีชวด ตรงกับ พุทธศักราช ๒๔๖๗ ได้ญัตติเป็นภิกษุธรรมยุติกนิกายในวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธโล) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูสังฆวุฒิแขน เป็นอุปัชฌาย์ ท่านพระครูอดิศัยฯ (อดีตกาลเจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นพระกรรมวาจารย์)

มรณภาพ
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ จำพรรษาอยู่ที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จนถึงมรณภาพ…

Read more
 

ประวัติความเป็นมา พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล

พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล วัดป่าแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นามเดิม ปิ่น บุญโท
เป็นน้องชายร่วมบิดามารดา กับ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
พ่อ เพีย อัครวงศ์ (อ้วน)
แม่ หล้า บุญโท
เกิด ไม่ปรากฏในประวัติที่ไหน

บวช ไม่ปรากฏในประวัติที่ไหน

การจาริกเพื่อเรียนรู้ธรรมปฏิบัติ
พุทธศักราช ๒๔๕๘ ได้พบและศึกษาเล่าเรียนธรรม กับพระอาจารย์มั่น ในเวลาที่ท่านจำพรรษา อยู่ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี มีความนับถือ ในปฏิปทา ของท่านพระอาจารย์มั่นมาก ได้ปวารณาตัวไว้ว่า จะไปศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรม ที่กรุงเทพมหานคร ก่อน แล้วจะกลับมาปฏิบัติ ตามพระอาจารย์มั่น ในภายหลัง

พุทธศักราช ๒๔๖๕ ภายหลังที่ท่านได้ศึกษาเจริญภาวนา จนได้เปรียญ ๕ ประโยคแล้ว ได้กลับมา ฌาปนกิจศพ โยมแม่ ภายหลังได้ จำพรรษา ที่วัดสุทัศน์ ในเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ ได้เรียนการเจริญก้าวหน้า สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สิงห์ ผู้เป็นพี่ชาย เมื่อวันออกพรรษา ในปีนี้แล้ว ก็ได้ออกเที่ยวธุดงค์ด้วยกัน จากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งไปทางจ.สกลนคร และจังหวัดอุดรธานี

ถือได้ว่าเป็นพระมหาองค์แรก ที่ได้ออกธุดงค์ ในยุคนั้น รวมทั้งตลอดเวลา ท่านได้รุ่งเรืองสมถวิปัสสนา กัมมัฏฐาน จนถึงวันมรณภาพ…

Read more