ประวัติ-ตำนาน ประวัติพระนอน วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

ประวัติพระนอน
ประวัติพระนอน วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

ประวัติพระนอน วัดขุนอินทประมูล  ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตำบลอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อยู่ห่างจากเมืองจังหวัดอ่างทองประมาณ 7 กม. องค์พระยาว 2 เส้น 5 วา ซึ่งนับเป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนจักรสีห์

จากตำนานกล่าวว่า ขุนอินทประมูล ได้ยักยอกทรัพย์หลวงมาสร้าง ครั้งถูกสอบถามว่าเอาเงินจากใหนมาสร้างพระ ขุนอินทประมูลก็ไม่ยินยอมบอกความเป็นจริง ก็เลยถูกลงโทษจนตาย อาจจะมีความชื่อที่ว่า ถ้าเกิดบอกแหล่งที่มาของเงินแล้ว ตนจะมิได้ บุญกุศล ตามที่ปราถนา

พระนอนวัดขุนอินทประมูล จากการสันนิฐานมีข้อคิดเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพักตรหันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก เมื่อมองตลอดทั้งองค์มีความสง่างามมาก พระพักตรงดงามได้สัดส่วน แสดงออกถึงความมีเมตตา

เดี๋ยวนี้ องค์พระนอนอยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารคลุมอาทิเช่นพระนอนองค์อื่น เนื่องจากวิหารเดิมคงหักพังทลายไปนานแล้ว ดังจะมองเห็นได้จาก เสาพระวิหารที่ยังปรากฎอยู่รอบองค์พุทธรูป พระนอนวัดขุนอินทประมูล บริเวณองค์พระมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นขึ้นอยู่โดยรอบ ทำให้มีความสงบเงียบสุขสบาย เหมาะแก่การไปนมัสการให้เกิดความสุข สงบ ตามธรรมชาติ ซึ่งแปลกออกไปจากบรรยากาศในพระวิหาร

ไม่พบว่ามีการนมัสการประจำปีองค์ พระนอนวัดขุนอินทประมูล อาจจะเนื่องจากอยู่ที่วัดร้างกลางทุ่งนา ไกลห่างจากชุมชนมากมาย…